INVERSORES HIBRIDO PARA BOMBAS
Kit energia solar para Bombas 1HP 220v
$ 2.560.000 + IVA
Kit energia solar para Bombas 1,5HP 220v
$ 2.092.437 + IVA
Kit energia solar para Bombas 2HP 220v
$ 2.344.538 + IVA
Kit energia solar para Bombas 2HP 380v
$ 2.420.168 + IVA